Årsoppgjør

Skatte og regnskapsregler endres stadig, og for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer kreves det gode kunnskaper om regelverket.

Våre ansatte har kompentase og erfaring på dette området og i tillegg har vi profesjonelle årsoppgjørsprogram som sikrer riktig og effektivt arbeid.

I samarbeid med kunden vil vi kartlegge hvilke tjenester det er behov for i denne forbindelse.

Vi kan tilby:

 • årsregnskap med noter
 • selvangivlse og ligningspapirer
 • skatteberegning
 • bistand med styrets årsberetning
 • bistand med styre/generalforsamlingsprotokoller
 • oppfølging av skatteavregning
 • personlig selvangivelse

   

   

 

 

 

FAKTA: Ved utarbeidelse av årsregnskap og næringsoppgave skal det foreligge dokumentasjon for alle balanseposter med mindre de er ubetydelige. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for skattemessige verdier som ikke er dokumentert i øvrige ligningsoppgaver.