Lønn

RIKTIG LØNN TIL RETT TID !

Det viktigste du gjør for dine ansatte er å ha gode rutiner på lønn. 

Lønn skal beregnes korrekt og utbetales i tide.

Ansatte har krav på ryddighet  -  vi setter dette i system.

Viken Regnskap AS leverer lønns- og personaltjenester med tilhørende systemer og tilbyr alt fra enkle lønnsoppgaver til komplekse løsninger.

Ved å overlate lønnsadministrasjonen til oss får du trygghet, kvalitet og tilgang til kompetanse.

Vår kompetanse innen mange områder gir oss dessuten faglig tyngde som en pålitelig partner.

Hvis du velger å la oss ta hånd om lønnsadministrasjonen, kan du være trygg på at dine ansatte får rett lønn på konto til rett tid. Og du kan være sikker på at våre lønnskonsulenter er faglig oppdatert innen lønnsfaget, med alt hva det innebærer av endringer av lover og regler.

 

 

FAKTA: Lønn er en godtgjørelse eller inntekt som mottas av en arbeidstaker, også kalt lønnsmottaker. Lønnen består normalt av penger og utbetales av arbeidsgivere som motytelse for en gitt mengde utført arbeid. Lønnen er i de fleste land et skattegrunnlag for inntektskatt. Arbeidsgivere er i mange tilfeller pålagt å trekke forskuddskatt av arbeidstakernes lønn og betale denne inn til myndighetene på vegne av arbeidstakeren. Arbeidgiveren betaler ut nettolønnen det vil si bruttolønn fratrukket skatt til lønnsmottakeren. I økonomisk teori brukes ofte begrepet prisen for arbeidskraft istedenfor lønn. I regnskap er lønnskostnader en egen kontoklasse for lønnsrelaterte utgifter.